Vergaderdata

We vergaderen op onderstaande data en de aanvragen worden dan in behandeling genomen:

28 september 2023

7 december 2023

©2023 - Stichting Roggekamp Peitsch Fonds