Projecten

Textielfestival

Het Stedelijk Museum Almelo heeft in het Textiel Festival Almelo 21/22 in samenwerking met diverse partijen workshops over kleding maken, street performance, Modewedstrijd met mobiele catwalk etc. uitgevoerd. Het RPF heeft een financiële bijdrage gegeven ad € 2.000,00.

‘t Iemenschoer

’t Iemenschoer is gericht op het bevorderen van de bijenteelt d.m.v. voorlichting aan inwoners maar vooral kinderen uit Almelo. Het voorlichtingsproject had als doel educatie en informatie op het gebied van bijenhouden en biodiversiteit. Een bijdrage van ad € 1.500,00 is overhandigd.

Vakantieopvang de Klup

De Klup organiseerde voor kinderen uit het speciaal onderwijs opvang in de laatste twee weken van de bouwvakvakantie 2022 voor 20 tot 40 kinderen uit Almelo. De RPfonds heeft de kosten (€ 2.631,49) vergoed.

Muziektheater Servus in Hof 88

Jaarlijks verzorgt muziektheater Servus een sinterklaasmusical. Dit jaar werden gratis plaatsen beschikbaar gesteld voor ‘kinderen van de voedselbank’. Het RPfonds droeg € 500,00 bij voor de uitvoering van de voorstelling. Men kijkt terug op een zeer geslaagde voorstelling.

Stg. Never2bealone

Deze stichting organiseert leuke en leerzame evenementen voor jongeren die dreigen te vereenzamen of al in isolement leven. De stichting heeft een financiële bijdrage ontvangen van € 1.990,00. Deze stichting is in 2022 opgegaan bij Avedan Almelo.

Stg. Wolkentheater

Zij verzorgen theatervoorstellingen aan kinderen in AZC’s. Het RPF heeft een financiële bijdrage geschonken ad € 2.500,00 voor theatervoorstellingen in het AZC Almelo.

Stg. Productiehuis Nederland

Heeft een bijdrage € 5.000,00 ontvangen voor het project Schitterend Almelo. Kinderen van 4-18 jaar konden zowel fysiek als online meedoen aan kunst en cultuur.

Stedelijk Museum Almelo

Dit museum heeft de aangekondigde bijdrage van
€ 4.000,00 voor de uitvoering van plannen om meer jongeren over de vloer te krijgen, ontvangen. Om hen te prikkelen eens een kijkje te komen nemen, wordt de collectie gedigitaliseerd en wil het museum zich nadrukkelijker presenteren op sociale media.

Atletiekvereniging Sisu

Met hulp van het Roggekamp/Peitsch Fonds worden atletiekvereniging Sisu en de stichting Only Friends Twente in de gelegenheid gesteld om een heel nieuwe sport te introduceren voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die moeilijk kunnen lopen: Frame Runnen. Het Roggekamp/Peitsch Fonds helpt met een gift van 2500 euro samen met onder meer de Dirk Kuyt foundation bij de aanschaf van de speciale framerunners voor deelnemers.

Stg. Het Hofkeshuis

Voor het project “Jeugd ontdekt de verborgen schat in Almelo” heeft deze stichting een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 3.000,00. Dit project levert een boekje op en een website voor de jeugd, onder de naam romeineninalmelo.nl.

Achter de Molen

Het bedrag € 4.000,00 is betaalbaar gesteld voor het project ‘muurschilderingen’. Buurtbewoners van ‘achter de Molen’ Almelo wilden af van de grauwe en grijze tinten. Zij, maar ook de kinderen uit de wijk, hebben de straat met frisse en vrolijke kleuren / muurschilderingen, de straat opgefrist.

AstronA - Natuurhus Almelo

Voor het realiseren van analemmatische zonnewijzer Astrona in het Doepark de Hagen heeft de stg. Roggekamp/Peitsch Fonds het bedrag € 7.500,00 toegezegd.

Stg. Weekendschool Toppers Almelo

Op 7 juni en 14 juni 2020 zijn Media workshops georganiseerd voor kinderen uit Almelo. De kinderen hebben met veel enthousiasme en inzet in groepjes gewerkt aan een eigen vlog over een onderwerp dat in hun belangstelling staat. De workshops waren een groot succes en er wordt nagedacht over een eventueel vervolg in het nieuwe schoolseizoen.

Zorggoed de Zegger Bornerbroek

Er was behoefte ontstaan om verschillende spelmaterialen aan te kopen voor kinderen die verblijven op De Zegger. De stg. RPF heeft de aanvraag positief gehonoreerd. Mede hierdoor kon tot aankoop overgegaan van o.a. sportartikelen tot educatieve bordspellen.

Gloednieuwe bijenstal van ’t Lemenschoer

Op een prachtig stukje natuurgebied aan de Doorbraak bij de voormalige boerderij Peeze is een gloednieuwe bijenstal verrezen. Met deze fraaie aanwinst van de imkersvereniging ’t Lemenschoer kunnen cursisten praktijkervaring opdoen. Er staan voorlopig vijf kasten met bijenvolken waarmee toekomstige imkers aan de slag kunnen en het vak van bijenhouder Door de inzet van vrijwilligers, sponsoren en medewerking van de gemeente is een duurzame bijenstal gebouwd. De opening heeft plaatsgevonden op 26 september 2020.

Stichting Tekenen voor kinderen

De stichting Tekenen voor Kinderen zet zich in om kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken. Een tekenaar komt op de rand van het bed zitten en maakt dan samen met de kinderen een tekening . Om dit project in het ziekenhuis ZGT in Almelo uit te voeren, heeft de stichting Roggekamp/Peitschfonds een financiële bijdrage van € 1.500,00 geleverd.

IVN Almelo

De jaarlijkse IVN tentoonstelling gaat elke keer over een natuurthema. De tentoonstelling is voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De tentoonstelling van 2019 was niet alleen om te kijken, maar ook vooral om te doen! Kinderen konden proefjes doen met water en werden aan het denken gezet over duurzaamheid en wat jij zou kunnen doen om de wilde stadsbewoners van Almelo een handje te helpen. Mede door de financiële bijdrage kon deze tentoonstelling op ludieke wijze gepresenteerd worden.

Katoen en Nu

Het kinderatelier van Huis Katoen en Nu heeft voor de door hen georganiseerde kinderactiviteiten een bedrag van € 700,00 ontvangen. De belangstelling voor deze kinderactiviteiten was groot.

Stichting Propulser

Op 28 december 2019 heeft het eerste Almelose kampioenschap “ vier op een rij” plaats gevonden. Deelnemers in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar hebben aan die kampioenschap deelgenomen. Ouders vonden het heel prettig dat dit kampioenschap in de kerstvakantie tussen de feestdagen werd gehouden. Een veelgehoorde reactie van ouders was: “eindelijk een middag niet op de bank en digitaal”. Er werd enthousiast en fanatiek door de kinderen gespeeld. Het werd een onvergetelijke middag voor jong en oud. Afgesproken werd dat dit kampioenschap jaarlijks wordt gehouden.

Almelo Events : Week van de Amateurkunst

De start van het winterseizoen voor de culturele vereniging in Almelo in combinatie met de WAK, werd in de tweede week van september een groot succes. Veel artiesten met hun bijzondere talenten verrasten het publiek. Deze artiesten kwamen uit negen internationale theatergroepen naar Almelo om de bezoekers te vermaken met verrassende voorstellingen. De straat als speelveld voor het theater, laagdrempelige cultuur voor jong en oud én volledig gratis. De Stichting Roggekamp/Peitsch heeft ook dit project een financiële bijdrage van € 2.500,00 toegekend!

De Klup Twente

Het animo voor de vakantiedagopvang van De Klup Twente voor kinderen uit het speciaal onderwijs was groot. Zo groot zelfs dat de organisatie in allerijl extra hulp aan het werven ging. Maar dat de opvang in de laatste twee weken van de zomervakantie überhaupt door kon gaan, was te danken aan het RPFonds. Met een bijdrage van € 2.500 heeft de Stichting Roggekamp/Peitschfonds voorkomen dat het project door een tekort voortijdig afgebroken moest worden.

Project Bloedserieus Twente

De bestuursleden van het RPF brachten zelf het initiatief in van de Almelose docenten Iris Borger en Ilse Oude Wesselink. De twee werden eind 2019 geraakt door het nieuws dat 10% van de meisjes en jonge vrouwen niet kunnen beschikken over verbandmiddelen als ze ongesteld zijn. Verbandmiddelen zijn voor mensen met een smalle beurs erg prijzig. Kortom: zij hebben een afspraken gemaakt met de Voedselbank en de Boodschappenmand over verspreiding van de verbandmiddelen. De Almelose docenten Iris Borger en Ilse Oude Wesselink vonden het heel erg fijn dat het Roggekamp Peitsch Fonds het initiatief Bloedserieus Twente wilde steunen!

Stichting Naturhus Almelo

Voor het realiseren van een prachtig project in het Hagenpark in Almelo, de ontwikkeling van een natuurlijke speelplek met de daarbij behorende (natuurlijke) speeltoestellen en een educatieve moestuin, heeft de stichting Roggekamp/Peitschfonds een ruime garantstelling afgegeven.

VSO Mozaïek Almelo

In de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 heeft deze school voor leerlingen met psychische- en/of gedragsproblematiek, een subsidie ontvangen van de stichting Roggekamp/Peitschfonds. Daardoor werd het mogelijk om de leerlingen met verschillende sporten die buiten het normale programma vallen kennis te laten maken. Leerlingen doen in hun eigen vertrouwde groep/omgeving nieuwe sportieve ervaringen op onder deskundige begeleiding.

Windmolen De Hoop

Garantstelling van € 5.000,00 voor windmolen de Hoop. De stichting windmolen De Hoop heeft grootse verbouwingsplannen en wil onder meer ruimtes voor educatie van kinderen, een onderdeel dat het RPF financieel (mede) mogelijk wil maken met haar bijdrage.

All Mellow Straatmuziekfestival

Met o.a. financiële steun van de stichting Roggekamp/Peitschfonds kan dit grootste Straatmuziekfestival van Nederland een mooi programma aanbieden voor het publiek. Ieder jaar wordt het publiek verrast met diverse akoestische acties op 10 locaties in de binnenstad van Almelo. Het festival is voor alle leeftijden gratis toegankelijk. Speciaal voor kinderen zijn er optredens verzorgd.

Het Liedjesmakersfestival

Een laagdrempelig akoestisch festival met singer/songwriters en akoestische bands met eigen werk. Een festival met regionale uitstraling, of zoals de Amerikaanse singer/songwriter Matt Harlan het op zijn website verwoordde: The international songwriter festival. In de muzikantenwereld is het een zeer gewild festival geworden. Veel interessante acts uit binnen- en buitenland melden zich aan om opgenomen te worden in het programma van een van de edities. Eén uit de drie categorieën bestaat uit regionale en lokale talenten. Zij willen graag landelijk doorbreken, en op dit festival een enorme zet krijgen, door het spelen voor een aandachtig publiek, de contacten met andere muzikanten, en door alle publiciteit van te voren en na afloop. De stichting Roggekamp/Peitschfonds is één van de sponsoren.

Speeltoestel

Vanuit de buurt kwam het initiatief eenspeelveldje aan de Melkweg in Almelo te realiseren. Het Roggekamp/Peitschfonds heeft de aanschaf en installatie van een speeltoestel financieel mogelijk gemaakt.

Kinderen kijken naar kunst

Dankzij een bijdrage van het Roggekamp/Peitschfonds konden in Hof88 tenminste 12 rondleidingen aangeboden worden voor kinderen uit het basisonderwijs. De kinderen konden na afloop van de rondleidingen aan de slag gaan met potlood en papier. Dit allemaal, onder genot van limonade en wat lekkers.

Toppers op Zondag in Twente

Voor de 2e jaargroep talentontwikkeling met activiteiten van medio 2018 medio 2019 heeft het Roggekamp/Peitschfonds een bedrag € 3.000,00 beschikbaar gesteld aan de stichting. Weekendschool/Toppers op Zondag in Twente. Dit bedrag is bestemd voor de Talentengroep in Almelo. Het project is er op gericht dat kinderen hun talenten leren ontdekken en verder ontwikkelen. Hierdoor krijgen ze het vertrouwen dat ze later zelf ook hun steentje kunnen bijdragen om volwaardig in onze samenleving te kunnen meedoen.

Verjaardag in de Maak

EZRA foundation organiseert op aanvraag verjaardagsfeestjes voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De aanmeldingen komen o.a. via stichting Leergeld, de voedselbank en Almelo Doet Mee etc. Het Roggekamp/Peitschfonds is één van de donateurs.

Kinderboerderij

Kinderen van de kinderclub van de protestantse gemeente Almelo ‘de Ontmoeting’ zijn op stap geweest naar een kinderboerderij met speeltuin. Later is een pannenkoekenfeest georganiseerd. Het Roggekamp/Peitschfonds maakte dit mogelijk.

Sportattributen

Het Sportbedrijf Almelo heeft een garantstelling ontvangen voor het Sporty Summer evenement van 4 – 14 juli 2019. Voor het ontvangen bedrag heeft het Sportbedrijf ballen, tassen en badmutsen aangeschaft.

Kinderkamp

De stichting De Eethoek heeft een bedrag van € 2.630,00 ontvangen als bijdrage in de kosten van een kamp in Giethoorn. Dit kamp heeft plaatsgevonden op 9 tot en met 12 augustus 2019.

Tentoonstelling "Kind Onder Vuur"

De tentoonstelling Kind Onder Vuur (8 januari tot en met 13 januari 2018) in Twente is afgerond.
Het was een hectische tijd, maar dankzij onze vrijwilligers en de bijdragen van onze sponsoren is het een groot succes geworden. De bijdrage van het Roggekamp Peitschfonds heeft enorm geholpen, waarvoor onze hartelijke dank. In Almelo hebben we de meeste kinderen ontvangen in onze tentoonstelling.
De scholen waren zonder uitzondering enthousiast, de samenwerking met de bieb in Almelo was ook fantastisch.

Wijkcircus de Riet

Wijkcircus de Riet is een splinternieuw, bijzonder talentenontwikkelingsproject voor kinderen van zes tot en met veertien jaar. Heel veel organisaties en verenigingen in de wijk werken er aan mee, onder wie basisschool De Kubus en Egbertus, Scoop, Beter Wonen en de gemeente. Onder leiding van circustheater Stoffel worden professionals en vrijwilligrs uit de wijk getraind om kinderen te betrekken bij het circus. Na het introductiejaar 2013 wordt het wijkcircus onderdeel van bestaande activiteiten zoals de verlengde schooldag, kinder- en tinerwerk, zomerwijkweek e.d.

Drieplusgroep

De wijk Sluitersveld krijgt een nieuwe Drieplusgroep voor peutertjes van drie jaar. Zij krijgen gerichte activiteiten aangeboden die goed zijn voor hun taalontwikkeling en sociale ontwikkeling. De Drieplusgroep is een initiatief van Kinderopvang Het Kinderatelier, de peuterspeelzaal in de wijk, de basisscholen Twijn en Griffel en woningstichting Sint Joseph. Zij financieren ook de kosten voor de begeleiding. Het RPFonds helpt met een bijdrage voor de aanschaf van buitenspelmateriaal.

St. Maartensfeest

Niets leuker dan in het donker met een lampionnetje door de straten lopen om St. Maarten te vieren. De wijkcommissies in het Sluitersveld en de Schelfhorst kregen van het RPFonds voor deze leuke traditie een bijdrage.

Schoolplein

Basisschool De Compaan heeft in het afgelopen jaar haar schoolplein kunnen herinrichten en voorzien van nieuwe speeltoestellen. Het RPFonds hielp met een bijdrage voor deze operatie. Ze betaalde ook de vervanging van een vernield speeltoestel op de speelplaats van basisschool de Triangel in de Haghoek.

Uitsmijters

Honkbalvereniging de Uitsmijters in Almelo mag dan niet heel erg beroemd zijn, ze is al jaren een vaste waarde in de stad en erg actief als het gaat om jeugdsport. In 2012 vierde Uitsmijters haar gouden jubileum en een onderdeel van de festiviteiten was een honkbalclinic voor de jeugd, waaraan ook het RPFonds heeft bijgedragen.

1001 Nacht

Basisschool De Mare ontving een bijdrage voor de prachtige theatervoorstelling ‘het Theater van 1001 nacht’. De opvoering kon niet in de eigen school, daarvoor was het een veel te grote productie. Bovendien zouden nooit alle ouders en familieleden de voorstelling bij kunnen wonen als de voorstelling in de school had moeten plaats vinden. Daarom werd een grote hal in de Internationale Indoor Sporthal Almelo (IISPA) afgehuurd. Het Theater van 1001 nacht vormde het hoogtepunt van alle feestelijkheden rond het 25 jarig bestaan van De Mare.

Oosteres

De school voor speciaal basisonderwijs Oosteres maakt ieder jaar een feestje van Sinterklaas en Pasen. UIteraard komen dat Sint en de Paashaas op bezoek. Dat is intussen zo vaak gebeurd, dat de kledij aan vervanging toe was. RPFonds maakte de aanschaf van een nieuw kostuum voor de Sint en de Paashaas mogelijk.

Zomerkamp

De Radboudschool zorgt ieder jaar ervoor dat kinderen die niet met hun ouders op vakantie gaan, op zomerkamp kunnen. Het RPfonds maakt dit uitje voor de kinderen mede mogelijk met een schenking van 2000 euro.

Mentorenproject

Welzijnsorganisatie Scoop heeft met het mentorenproject een probate manier gevonden om leerlingen in het voortgezet onderwijs extra steun te geven. De jongeren die een klankbord, stimulans en of wat hulp kunnen gebruiken, worden gekoppeld aan een volwassen mentor die hen met raad en daad terzijde staat. Het RPFonds is één van de financiers van dit project.

Weeshuis

Een groep meiden uit De Riet zijn in de zomer van 2012 met Scoopjongerenwerkers een week in Roemenie geweest om te werken in een weeshuis. De meiden hadden voor hun vertrek geld ingezameld voor het weeshuis door spulletjes te verkopen op Koninginnedag. De werkweek heeft hen een schat aan ervaring opgeleverd en onuitwisbare indrukken. Het RPFonds heeft meegeholpen om de werkweek in Roemenie mogelijk te maken.

Pleinconcert

Ali B, Cor Bakker en het speelorkest van kinderen. Ze zorgden voor spraakmakende optredens tijdens het Pleinconcert 2012 op 30 juni, waaraan ook het RPFonds bijdroeg. Het Pleinconcert is een initiatief van serviceclub Lions de Essen en is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd evenement op de Koornmarkt. Bij de organisatie speelt ook de muziekschool Twente een grote rol. Met het Pleinconcert wil de organisatie jongeren interesseren voor klassieke muziek.

Straattheater

Het prachtige Straattheaterfestival krijgt al enige jaren financiële steun van de stichting Roggekamp Peitsch Fonds. Het festival is altijd in de nazomer in de binnenstad en gratis toegankelijk voor iedereen. Op die manier brengt het podiumkunst dicht bij de jeugd. Kinderen kijken de ogen uit bij de kleurige, inventieve en veelal humoristische optredens.

Intocht Sinterklaas

Geen mooier kinderfeest dan Sinterklaas. De stichting Roggekamp Peitsch Fonds maakt al enige jaren achtereen de feestelijke intocht van de Goedheiligman mede mogelijk. Sinterklaas komt natuurlijk met de boot uit Spanje helemaal tot in de haven van de binnenstad. Daarna maakt de Sint met zijn pietermannen een rondtocht door de stad. Hij wordt op het bordes van het stadhuis officieel welkom geheten door de burgemeester. Duizenden en nog eens duizenden kinderen zijn er altijd bij.

Boodschappenmand

Ook in Almelo zijn er kinderen die opgroeien in gezinnen die de touwtjes niet (meer) aan elkaar kunnen knopen. De Boodschappenmand is een organisatie die de gezinnen in financiële nood helpt, door een tijdlang iedere week boodschappen te brengen. De stichting Roggekamp Peitsch Fonds steunt de Boodschappenmand zodat ze gezinnen met kinderen kan blijven voorzien van goede voeding en een extraatje voor kinderen in de december maand.

Huttenland

Jaarlijks hoogtepunt van de Zomerwijkweken in Almelo is Huttenland; een giga groot bouwterrein waar kinderen hun eigen houten hut in elkaar mogen timmeren, waar ze soms in mogen slapen, waar leuke spelletjes worden gedaan. Huttendorp is razend populair bij de jeugd, zeker bij kinderen die niet op vakantie gaan. De stichting Roggekamp Peitsch Fonds helpt met de financiering van Huttendorp.

Voedselbank

De Voedselbank Almelo helpt al meer dan 100 huishoudens in Almelo die zo weinig inkomen overhouden, dat er onvoldoende geld is voor dagelijkse boodschappen. De Voedselbank krijgt geen overheidssteun. In de Sinterklaastijd heeft de stichting Roggekamp Peitsch Fonds de Voedselbank geholpen, zodat ze iets extra’s kon geven aan de kinderen in deze gezinnen.

Rembrandt Fiësta

Rembrandt Fiësta is het multiculturele feest dat de wijk Ossenkoppelerhoek/Beeklust ieder jaar bereidt voor de hele stad. De Fiësta bestaat uit heel veel verschillende activiteiten en voor kinderen is er altijd speciale aandacht. Zo maken ieder jaar Rembrandt schildertjes nieuwe kunst die op een later tijdstip wordt samengebracht in een tentoonstelling. Maar er zijn ook tal van spelen, een grote rommelmarkt, er zijn optreden en er is muziek tot in de late avonduurtjes. De stichting Roggekamp Peitsch Fonds is een van de sponsoren van Rembrandt Fiësta.

Hob Nob

Almelo heeft z’n eigen, gratis popfestival in de open lucht dankzij de stichting Hob Nob. Die zorgt ieder jaar voor een muziekfestijn zonder weerga in het Schelfhorstpark waar heel veel kinderen met hun ouders naar toe gaan. Er zijn vooral optredens van veel lokale en regionale popgroepen. Hop Nop ontving eind 2011 de Stadsprijs Almelo voor de organisatie en krijgt ook van het RPFonds een bijdrage om het gratis festival te kunnen blijven organiseren.

Koninginnedag

Koninginnedag was in 2012 een overweldigend succes.De enorme warenmarkt en het stralende weer trokken massa’s mensen naar de binnenstad en met steun van stichting Roggekamp Peitsch Fonds konden vier themapleinen worden ingericht waar van alles te doen was op het gebied van sport, spel, theater en muziek voor kinderen en jongeren.

Speeltuin

Een jaar of dertig geleden had iedere stad speeltuinen voor kinderen. De meeste zijn inmiddels verdwenen, maar Almelo heeft – mede dankzij stichting Roggekamp Peitsch Fonds – nog steeds een hele mooie speeltuin aan de Steffensweg. De speeltuin is meer dan eens opgeknapt en geinnoveerd met hulp van de stichting Roggekamp Peitsch Fonds. Er is intussen een goed geoutilleerd speeltuingebouw, er zijn leuke speeltoestellen, een fitnessparcours en een avonturenpad.

Blockparty

Blockparty 0546 was een bijzonder jongerenproject van de Muziekschool Twente, Scoop Welzijn, het Kreatief Centrum en de Bibliotheek Almelo. In zeven weken tijd maakten jongeren in ‘blokken’ kennis met theater, muziek, dans en beeldende kunst. Aan het eind van ieder blok was er een party, waarin alle groepen jongeren een presentatie gaven in één van de deelnemende wijkcentra. Stichting Roggekamp Peitsch Fonds was co-financier van het project.

Lego League

Basisschool De Wierde in Almelo wekt op een hele leuke manier de interesse van haar leerlingen voor de techniek: ze doet mee aan de First Lego League, een internationale wedstrijd voor kinderen en jongeren van 9 tot en met 14 jaar over de rol van technologie. De kinderen van De Wierde waren zéér succesvol. Ze bouwden onder meer een robot die opdrachten kon uitvoeren en verdienden daarmee een ticket voor de wedstrijd in Istanbul. Om mee te kunnen doen aan de wedstrijden was stichting Roggekamp Peitsch Fonds een van de donateurs.

Orgel verzuipt

Help, het orgel verzuipt! was een heel erg leuk muziektheaterstuk over de werking van orgels. Door onder meer een bijdrage van de stichting Roggekamp Peitsch Fonds konden zo’n 300 kinderen van Almelose basisscholen naar de voorstellingen in de Grote Kerk.

Verlengde schooldag

Mede met hulp van stichting Roggekamp Peitsch Fonds kon De Rank, een basisschool voor speciaal onderwijs ook een verlengde schooldag invoeren. De Rank wilde dat ontzettend graag, omdat het voor haar leerlingen lastig is om deel te nemen aan het reguliere kinderwerk in hun eigen woonomgeving, terwijl het voor hun ontwikkeling juist belangrijk is. Doel van de verlengde schooldag is dat kinderen nieuwe vaardigheden leren en ontdekken welke talenten ze hebben. De Rank begon de verlengde schooldag onder schooltijd en deden leuke projecten als swingkids, kleien, kookclub, streetdance en fotografie.

De Russen komen

Indigo, de Almelose stichting die prachtige exposities organiseert in de Kunsthal van Hof 88, kreeg de kans om een hele bijzondere tentoonstelling te maken van kunst uit de prive verzameling van het echtpaar Quaedvlieg. Dat resulteerde in het geweldige ‘De Russen komen!’ De stichting Roggekamp Peitsch Fonds gaf een bijdrage aan deze expositie, zodat ook grote groepen kinderen konden gaan kijken naar de bijzondere kunst uit Rusland. Oud minister Winnie Sorgdrager opende de expositie.

Graffiti

Een groep enthousiaste jongeren heeft deelgenomen aan een geweldig graffiti project op het Indiëterrein in Almelo. Ze mocht in een voormalige sterkerij aan de slag. Toen ze klaar waren met hun werk, werd het gebouw open gesteld voor publiek. Het graffiti project kreeg een vervolg, want de jongelui mochten van woningstichting Beter Wonen ook een groot pand aan de Grotestraat Zuid opfleuren met een grote muurschildering. Het graffiti project kwam tot stand door een gift van de stichting Roggekamp Peitsch Fonds.

Speelplek de Gaarden

De speelplek aan de Gaarden was altijd al ideaal gelegen. Mooi in het groen, in een rustige kinderrijke omgeving. Maar het was lange tijd een plek waar alleen volwassenen verkeerden om te blowen en waar honden hun behoefte deden. Omwonenden maakten daar een einde aan door de speelplek fiks onder handen te nemen en te verbeteren. De stichting Roggekamp Peitsch Fonds hielp door geld beschikbaar te stellen voor de opknapbeurt. Sindsdien wordt de speelplaats weer intensief gebruikt door kinderen. Later werd ze ook nog eens verfraaid met een prachtige mozaiekbank die Ineke Pezie met omwonenden maakte.

Stichting Hofkeshuis

Stichting Hofkeshuis zet zich o.a. in voor behoud en bekendmaken van een 18de eeuwse wandschildering. De afbeelding hierop is een gebeurtenis tijdens de Romeinse republiek. Om de kunst- en cultuur historische betekenis meer tot verbeelding te laten spreken is een stripboek vervaardigd over de Romein Fabius. Dit stripboek is in 2023 uitgereikt aan basisschoolkinderen in Almelo uit de klassen 5 tot en met 8. Voor het realiseren van dit project heeft Stichting Hofkeshuis een financiële bijdrage ontvangen.

Weekendschool Toppers Zondag

De Roggekamp/Peitschfonds heeft voor drie groepen (totaal 60 kinderen) aan de Weekendschool Toppers Zondag voor het schooljaar 2022/2023 lesmateriaal deels het gesubsidieerd.

Pop-up Awareness

Twee Almelose kunstenaars, Floortje van Loon en Dennis Zanoni hebben zich voor het project Pop-up Awareness ingezet. Doel van dit project is om Almelose kinderen kunst te laten waarderen. De Roggekamp/Peitschfonds heeft dit project van harte financieel ondersteund.

Basisschool debat 2023

Tijdens het Almelo’s Basisschooldebat gaan leerlingen uit groep zeven en acht van drie basisscholen met elkaar in debat. Door te debatteren oefenen de leerlingen spelenderwijs met kritisch denken, samenwerken in een team, argumenteren en zichzelf presenteren: belangrijke vaardigheden voor later op de middelbare school én in de democratische samenleving van de 21e eeuw. De stellingen staan voor 2023 in het teken van de themalijn ‘Oorlog en Verzet, Democratie en Vrede’.

Boerderij educatie

Kinderen maken op een interactieve en educatieve manier kennis over voedselproductie, landschapsonderhoud, kringlopen, verzorging dieren van de boerderij. En natuurlijk ook van de mooie producten die door de boer gemaakt worden. Het RPF heeft een financiële bijdrage geschonken.

Muziektheater Servus

Tijdens de coronaperiode heeft Muziektheater Servus te weinig inkomsten ontvangen om aan de 23 kinderen van Servus junior lessen dans en beweging te kunnen bieden. De kosten voor het inzetten van professionele docenten waren het dubbele van de opbrengsten uit contributie en geld van gemeente. Het Roggekamp/Peitschfonds heeft eenmalig het tekort aangevuld.

Inclusieve speeltuin

De stichting Jihra Almelo heeft door de bijdrage van Roggekamp/Peitschsfonds een inclusieve speeltuin in Het Nijrees kunnen realiseren. Kinderen met een handicap kunnen gebruik maken van een aangepaste schommel.

Sinterklaas voorstelling

Het muziektheater Servus in Almelo heeft (december 2023) een prachtige Sinterklaasvoorstelling voor Almelose kinderen gegeven. De kinderen hebben genoten en veel gelachen om de grollen van de acteurs.

Sisu - Only Friends Twente

Voor de aanschaf van een nieuwe boarding op de atletiekbaan ten behoeve van het sporten door mensen met een beperking heeft het Roggekamp/Peitschfonds het bedrag van € 4.000,00 toegezegd. Deze boarding is zo gewenst om veilig te kunnen sporten.

Blues4kids

De organisatie van Bock & Bluesfestival heeft de Almelose basisschoolleerlingen door middel van educatieve voorstellingen kennis laten maken bij de wortels van de muziek en actuele maatschappelijk thema’s zoals sociale omgang, discriminatie, segregatie en pestgedrag. Dit muzikale project sloeg enorm goed aan bij de jeugd.

Beeldmateriaal

Stichting Indigo Almelo heeft van het Roggekamp/Peitschfonds een bedrag ontvangen voor het aanschaffen van een beeldscherm met verrijdbaar statief. Het doel hiervan is dit beeldmateriaal te gebruiken voor kunstexposities in de Kunsthal Hof 88 om met name kinderen kennis te laten maken met kunst.

Vakantieopvang

Ook in de bouwvakantie van 2023 zijn kinderen uit het speciaal onderwijs welkom in de dagopvang van Stg. de Klup Twente in Almelo. De toegezegde bijdrage ad € 2.500,00 van Roggekamp/Peitschfonds zijn gebruikt voor de verantwoorde activiteiten.