Het Roggekamp Peitsch Fonds

Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat alleen activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen. Het moet gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord.

Het fonds beschikt over een eigen vermogen. Daarnaast mag het schenkingen, erfstellingen, legaten en andere giften accepteren. De rente die het fonds jaarlijks krijgt, wordt uitgekeerd aan organisaties, instanties en particuliere initiatiefnemers die activiteiten organiseren die passen binnen de doelstelling van de stichting RPF.

De foto’s op deze website zijn beschikbaar gesteld door de aanvragers en  www.geleraaf.nl