Historie

Stichting Roggekamp en het Peitsch Fonds waren ooit twee afzonderlijke fondsen. De Roggekamp werd in 1987 opgericht na de verkoop van het vormingscentrum De Roggekamp aan de Ootmarsumsestraat. De opbrengst van de verkoop ging naar de stichting. Het Peitsch Fonds werd in 1983 opgericht. Zij kreeg de opbrengst van de verkoop van het uit 1854 daterende weeshuis van de NH kerk aan de Wierdensestraat.

Beide stichtingen hadden dezelfde doelstelling en beiden gebruikten ook de rente van hun vermogens om organisaties, verenigingen en particulieren die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren financieel te steunen. Er is jaren gesproken over vergaande samenwerking tussen beide organisaties. In 2009 leidden de langdurige, vriendschappelijke contacten tussen stichting de Roggekamp en het Peitsch Fonds tot een volledige fusie.