Nieuwe aanvragen welkom
Veel geld Roggekamp/Peitsch
Fonds voor Almelose kinderen
Imkerijdagen, een circusfestival, week van de amateurkunst, Almelo op ‘t Rabbat, vakantiedagopvang en Imkerijdagen. Dat is een kleine greep uit de vele evenementen en activiteiten voor kinderen die het Almelose Roggekamp/Peitsch Fonds dit jaar financieel (mede) mogelijk maakt. Ook een groep ouders die werkt aan een nieuwe, inclusieve speeltuin in Het Nijrees kan op steun rekenen. Het RP fonds heeft in totaal voor meer dan € 25.000,00 toegezegd en beslist 21 juli over nieuwe aanvragen.
Het Roggekamp/Peitsch Fonds steunt al jaren allerlei organisaties, instanties en initiatieven die ten goede komen aan kinderen in Almelo. Na een kleine dip in het aantal aanvragen in coronatijd, weten initiatiefnemers en organisatoren het fonds weer te vinden. Onder meer Almelo Events, de Debatunie, het Wolkentheater, De Klup Twente en ‘t Iemenschoer klopten in de afgelopen maanden aan voor steun en kregen allemaal toezeggingen.
De Almelose schaakvereniging ontving van het RP fonds een bijdrage van € 750,00 voor het houden van het jeugdschaaktoernooi in het voorjaar. De Debatunie toucheerde € 2000,00 voor het basisschooldebat in mei voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 en de Taptoe Almelo kreeg een bijdrage van € 1000,00 voor de grote Taptoe die onlangs werd gehouden op Erve Asito.
Deze activiteiten zijn inmiddels achter de rug, maar in de komende maanden staat er nog veel meer te gebeuren – met steun van het Roggekamp Peitsch Fonds. Het Wolkentheater verzorgt in juli bij het Asielzoekerscentrum een circusfestival voor de kinderen die er verblijven. Circus Piccolo moet even voor wat verstrooiing, afleiding en plezier zorgen. In de winter komt het Wolkentheater opnieuw naar het AZC voor een Sinterklaasfeest. Het RP fonds draagt € 2500,00 bij aan deze activiteiten.
Stichting de Klup Twente is met dank aan een bijdrage van bijna € 2800,00 van het Roggekamp/Peitsch Fonds in staat om ook dit jaar in de zomervakantie weer vakantiedagopvang te bieden aan kinderen uit het speciaal onderwijs. Voor die groep duurt de vakantie vaak veel te lang. De kinderen missen structuur en vriendjes van school en vinden in de eigen leefomgeving meestal geen aansluiting. Bij De Klup krijgen ze twee weken lang een fantastisch dagprogramma met onder meer een roofvogelshow, excursie naar Natura Docet, een cursus striptekenen en een filmmiddag. De Klup krijgt ook voor haar Buitenschoolse opvang (BSO voor kinderen uit het speciaal onderwijs) € 1500,00 om deugdelijk spelmateriaal aan te schaffen.
In juli kan bijenvereniging ’t Iemenschoer weer een fantastisch leuk bijenprogramma aanbieden aan kinderen, dankzij een bijdrage van
€ 1500,00 van het Roggekamp/Peitsch Fonds. Op Erve Pezie en bij het Naturhus kunnen kinderen honing slingeren, meewandelen langs de bijen, kijken naar een demonstratie kaarsen maken en korfvlechten of een speciaal filmpje over bijen in Almelo. De liefhebbers kunnen ook nog lekker knutselen in de bijen knutselhoek.
De stichting Almelo Events wordt ook dit jaar weer met € 7500,00 financieel gesteund door het RP fonds voor het organiseren van het Havenfestival, de fiets4daagse, Almelo op ’t Rabbat, de Week van de Amateurkunst, de Sinterklaasintocht en Winters Almelo.
Een groep bewoners in Het Nijrees ijvert voor de aanleg van een inclusieve speeltuin, een plek waar kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen spelen. Het ontwerp van de speeltuin wordt gemaakt door studenten van het Zône-college en de gemeente Almelo steunt het initiatief van harte. Alsook het Roggekamp/Peitsch Fonds dat € 5000,00 heeft toegezegd voor de aanschaf van geschikte speeltoestellen. Overigens is de speeltuin in het Nijrees niet de eerste die met hulp van het RP Fonds toegankelijk wordt gemaakt. Eerder al kwam er ook een bijdrage van het RP Fonds voor de speeltuin in de Boomsplaats, voor de aanleg van de natuurspeelplaats in de binnenstad en de natuurspeelplaats op het voormalige terrein van wijkcentrum de Smorre.

Het Roggekamp Peitsch Fonds beslist donderdag 21 juli 2022 over nieuwe aanvragen die binnenkomen.

juni 2022