Geld naar Bloedserieus; in 2019 meer geld uitgegeven dan ooit

Almelose Roggekamp Peitsch Fonds breekt met traditie

Het is bepaald niet gebruikelijk. Een fonds voor goede doelen dat uit eigen beweging een schenking doet, in plaats van een aanvraag honoreren. Het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds besloot daartoe wel en schonk € 500,00 aan Bloedserieus Twente. Dat kon daarmee een fikse hoeveelheid menstruatiespulletjes aanschaffen voor meisjes en jonge vrouwen die daarvoor géén geld hebben. Bloedserieus Twente was een tikje overdonderd door het onverwachte aanbod, maar heel blij. ‘We hebben er verschillende producten van gekocht en aan de Voedselbank gegeven. Die verdeelt de spullen.’

Het Almelose kinderfonds RPF ondersteunt al decennialang allerlei initiatieven die ten goede komen aan Almelose kinderen. Ze gaf in 2019 méér geld dan ooit uit aan activiteiten, projecten en evenementen.                                             In totaal werd liefst € 82.000 uitbetaald of toegezegd aan de meest uiteenlopende zaken. De bijdragen gingen onder meer naar sport- en naschoolse activiteiten, grote evenementen als het Historisch Festival en de intocht van Sinterklaas en grote aantallen kerstpakketten die via de Boodschappenmand werden uitgereikt aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Tijdens de meest recente vergadering van het Roggekamp Peitsch Fonds werd een bescheiden aantal aanvragen besproken. De Regiegroep 75 jaar Vrijheid Almelo vroeg om een garantstelling van € 1.750,00 voor de herdenkingsactiviteiten voor de jeugd die dit jaar zouden plaats vinden. Die aanvraag werd nog wel ingewilligd.
De Weekendtoppers op zondag kunnen rekenen op een bijdrage van € 1.750,00 voor een educatieve mediaworkshop.

De bestuursleden brachten zelf het initiatief in van de Almelose docenten Iris Borger en Ilse Oude Wesselink. De twee werden eind 2019 geraakt door het nieuws dat 10% van de meisjes en jonge vrouwen niet kunnen beschikken over verbandmiddelen als ze ongesteld zijn. Verbandmiddelen zijn voor mensen met een smalle beurs erg prijzig. Volgens Plan International proberen meisjes zich te redden met toiletpapier of kranten – of maandverband opnieuw te gebruiken. De geschrokken docenten hebben daarop de facebookpagina Bloedserieus Twente en een Instagramaccount @bloedserieus_twente aangemaakt, om deze groep meisjes en jonge vrouwen te kunnen helpen.
Toen ze met hun initiatief de kranten haalden, werden ze overladen met maandverband, tampons en inlegkruisjes. Ze kregen er bijkans een dagtaak bij – naast hun werk en eigen gezin. Het zorgde voor grote hectiek, maar de twee maakten goede afspraken met de Voedselbank en de Boodschappenmand over verspreiding van de verbandmiddelen. Na de aanvankelijk razend drukke periode met heel erg veel spontane hulp, is het intussen stukken rustiger. ‘We krijgen nu af en toe wat aangeboden’, vertellen Ilse en Iris, ‘maar wat ontzettend lief en fijn dat het Roggekamp Peitsch Fonds ons initiatief Bloedserieus Twente wil steunen! Dit aanbod is geweldig. We konden er maandverband, menstruatiecups, tampons en inlegkruisjes voor kopen.’
Dat kopen van een grote hoeveelheid verbandmiddelen was overigens door de Coronacrisis nog niet zo makkelijk. Iris en Ilse hebben geduld moeten opbrengen, maar eind april werden de spullen alsnog geleverd.

Het Roggekamp Peitsch Fonds hoopt begin juni weer te kunnen vergaderen. Voor die tijd kunnen organisaties, instellingen, buurtcomité’s en anderen aanvragen indienen via de website www.rpfonds.nl
Alleen initiatieven die ten goede komen aan kinderen en jongeren in de gemeente Almelo komen in aanmerking voor financiële steun.

mei 2020