Roggekamp Peitsch doet flinke duit in het zakje voor natuurspeelplaats

Het Roggekamp Peitsch Fonds doet een schenking van €10.000 aan de stichting Natuurhus Almelo voor de natuurspeelplaats in het nieuwe Doepark de Hagen. Het geld is meer dan welkom, want het Natuurhus had een aantal speelaanleidingen als zwaai- en hangbomen, pompen en klimtuigen moeten ‘schrappen’ omdat het beschikbare budget niet toereikend was. ‘We kunnen nu zo’n 10 van de 15 speelaanleidingen laten aanleggen en daar zijn we heel blij mee’, aldus voorzitter Hans oude Luttikhuis.

De stichting Roggekamp Peitsch Fonds (RPF) financiert ieder jaar opnieuw een groot aantal evenementen, activiteiten en voorzieningen voor kinderen uit Almelo. De bedragen variëren van enkele honderden euro’s tot substantiële bijdragen van wel €10.000 en het gaat in alle gevallen om initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en vrijetijdsbesteding. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens die besprekingen alle aanvragen.

De natuurspeelplaats die op de forse financiële injectie kan rekenen van het RP Fonds is fase 1 van het nieuw te realiseren Doepark in het centrum van de stad. De werkzaamheden zijn begonnen en voorzitter Oude Luttikhuis schat in dat de speelaanleidingen eind mei gerealiseerd kunnen worden, nu er bovenop de subsidie van de provincie Overijssel €10.000 komt van het RP Fonds. Als alles meezit, zal de speelplaats in de zomer in gebruik genomen kunnen worden. Het RP Fonds vindt de plannen fantastisch en beschouwt de natuurspeelplaats niet alleen als een prachtige en leerzame voorziening voor kinderen, maar ook als een ‘boost’ voor de Almelose binnenstad.

Behalve de stichting Natuurhus kende het RP Fonds nog een flink aantal bedragen toe. De organisatie van de Taptoe in het Heracles Stadion krijgt €1000 (opbrengst gaat naar stichting Kans voor een kind), Kinderclub de Ontmoeting ontvangt ook €1000 voor een uitstapje, het zomerkamp van de school de Wereldboom krijgt €2000, basisschool Het Letterveld in het Sluitersveld kan rekenen op €1800 voor nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, Paco Plumtrek krijgt €1500 voor de organisatie van het straatmuziekfestival All Mellow en de stichting Almelo Events wordt voortgeholpen met een garantstelling voor €8000 voor de organisatie van evenementen in de stad, waaronder het 2-daagse Havenfestival.

De eerstvolgende vergadering van het RP Fonds (foto) is op maandag 25 juni. Organisaties, verenigingen, clubs en andere instellingen kunnen voor die tijd een aanvraag indienen via de website van het RP Fonds: www.rpfonds.nl.