Persbericht april 2019

Meer dan €22.000,00 voor cultuur, natuur, uitstapjes en sport voor kinderen
Roggekamp Peitsch Fonds steunt twaalf organisaties
Een zomerkamp voor de Wereldboom, Rembrandtfiësta, de Sporty Summer evenementen, uitstapjes voor de Eethoek en kinderclub van de Ontmoeting en natuurlijk het popfestival van Almelo, HobNob. Ze kunnen allemaal een flinke bijdrage in de kosten tegemoetzien van het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds. De grootste bijdrage was dit keer voor IVN Almelo voor de tentoonstelling Groener, groenst, natuur in Almelo.
Het Huis van Katoen en Nu kon dankzij de gift van €700,00 van het RP Fonds voor het Kinderatelier gelijk van start met dat nieuwe aanbod voor de basisschooljeugd op de zaterdagmiddag. ‘Weg van het mobiel en de games, lekker met elkaar aan de slag’, was de motivatie van het Huis van Katoen en Nu. Dus zaten in maart al de eerste kinderen onder leiding van Coen ten Heggeler boeketjes te ‘steken’. Het enthousiasme was zo groot, dat zeker de helft van de deelnemertjes zich nog dezelfde middag opgaven voor Paaszaterdag. Toen werden er verrukkelijke taarten bereid. In de rest van het jaar is er iedere maand nog een Kinderatelier.
Het RP Fonds heeft ieder jaar vier ‘calls’, vier termijnen waarbinnen organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren uit Almelo geld kunnen aanvragen. Het aantal aanvragen stijgt lichtjes. De grootste bijdrage van het RP Fonds in haar eerste ‘call’ van 2019 (tot 21 maart) was voor IVN Almelo. Dat krijgt €5000,00 voor haar tentoonstelling Groener groenst, natuur in Almelo in het Stadsmuseum. De expositie start op 24 mei en is speciaal voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Almelo. De tentoonstelling laat zien welke dieren er leven in de stadsparken en parkjes en welke mooie bomen Almelo rijk is. Als alle kinderen de tentoonstelling hebben gezien, blijft ze ook voor andere geïnteresseerden nog even te bezichtigen.
Behalve Huis van Katoen en Nu en het IVN Almelo werden nog eens tien organisaties en instellingen verblijd met fikse bedragen. De stichting Kleurrijk Twente, die de stad samen met jongeren verfraaid met mooie kunst in tunnels en op andere prominente locaties in de stad, krijgt €1500,00 euro voor het project hoek Schalderoi-Grotestraat. De volleybalvereniging Aastad €750,00 voor een sporttoernooi, het All Mellow Straatmuziekfestival krijgt een bijdrage van €1500,00, Rembrandfiësta kan rekenen op €1250,00, basisschool de Wereldboom €2000,00 voor het jaarlijkse zomerkamp en stichting Rembrandschildertjes eveneens €2000,00. De Eethoek kan rekenen op €2630,00 voor een kamp in Giethoorn, het Sportbedrijf Almelo krijgt voor de Sporty Summer evenementen ook €2000,00 en de protestante gemeente Almelo de Ontmoeting een bijdrage van €500,00 voor een uitje van haar kinderclub. Het RP Fonds draagt tenslotte ook een bedrag van €3000,00 bij voor het kinderprogramma van het gratis popfestival HobNob in het Schelfhorstpark.
De tweede call 2019 van het Roggekamp Peitsch Fonds is intussen geopend. Organisaties en instellingen kunnen tot 21 juni aanvragen indienen op de website van het fonds. Activiteiten en initiatieven voor kinderen uit Almelo op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleiding zorg en vrijetijdsbesteding komen in aanmerking. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend op de website www.rpfonds.nl