Persbericht december 2018

€ 5000,00 voor Verjaardag in de maak
Geld van Roggekamp/Peitsch Fonds
voor wandelroute, speelterrein en meer

Voetbalvereniging ASV ’57 uit Aadorp kan volgend jaar rekenen op een bijdrage van €1700,00 voor haar FC Wandelpad. Het geld komt van de stichting Roggekamp/Peitsch Fonds, die daarover een besluit nam in de laatste vergadering van het jaar. Ook voor de aanleg van een natuurlijke speelplaats in de wijk Beeklust II trekt het RP Fonds de beurs: de initiatiefnemers krijgen een bijdrage van € 3800,00.

Stichting Roggekamp Peitsch Fonds helpt ieder jaar organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven. In 2018 werd meer dan € 58.000,00 toegekend aan sterk uiteenlopende activiteiten en voorzieningen. In de vergadering van december stemde het bestuur in met financiële bijdragen voor nog meer goede doelen.

Het plan van voetbalvereniging ASV ’57 uit Aadorp werd positief ontvangen. De vereniging wil een bijzondere wandelroute van vier kilometer aanleggen die ASV in Aadorp verbindt met de voetbalclub PH in Almelo. Langs de route komen interactieve informatieborden over de natuur en leuke sportopdrachten zoals schieten op voetbalgoaltjes, stappen op schijven van boomstammen en een riviertje oversteken met Monkey Bars. Ook wordt de kennis van de natuur van kinderen getest tijdens de wandeling.

In de wijk Beeklust II komt een nieuwe, natuurlijke speelplaats op de plek waar ooit het wijkcentrum de Smörre stond. De plannen daarvoor zijn een initiatief uit de buurt en het Roggekamp/Peitsch Fonds steunt de aanleg daarvan met een flinke gift van € 3800,00. Op het nieuwe speelterrein gelden straks vergelijkbare ‘spel- en gedrags-regels’ over rustplekken en speelplekken als op het speelterrein rond basisschool Step!

Een fiks bedrag van € 5000,00 gaat naar het Jeugdfonds Almelo, voor het project Verjaardag in de maak. Kinderen uit gezinnen die zich geen verjaardagsfeestje kunnen veroorloven, kunnen daar eenmalig een beroep op doen. Verder krijgt de stichting Tekenen voor kinderen in 2019 € 1500,00 uit het RP Fonds om in 2019 het ziekenhuisverblijf voor kinderen in het ZGT in Almelo te verlichten.

Er gaat ook € 2500,00 naar de organisatoren van het jaarlijkse pleinconcert en € 800,00 naar Prosoc Passend Voetbal, dat een voetbaltoernooi gaat organiseren voor kinderen met autisme.

Organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven kunnen daarvoor ook in 2019 financiële steun vragen van het Roggekamp/Peitsch Fonds. Activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleding, zorg en vrijetijdsbesteding komen in aanmerking. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend via de website www.rpfonds.nl.

Het bestuur van het RP Fonds vergadert weer op 25 maart 2019.

Persbericht 3 juli 2018

Roggekamp/Peitsch Fonds steunt acht projecten met meer dan 20.000 euro.
Het Almelose Roggekamp/Peitsch Fonds gaat acht evenementen en organisaties steunen met een totaalbedrag van meer dan €22.000. Dat heeft het bestuur besloten tijdens zijn zomerbijeenkomst. Het Fonds stelt zich onder meer garant voor een bedrag van €3800 voor de aanschaf van speeltoestellen voor de Melkweg, schenkt €3000 aan de Weekendschool voor een tweede jaargroep talentontwikkeling en ook HobNob krijgt voor de organisatie van het jaarlijkse muziekfestival in het Schelfhorstpark een bedrag van €3000.
De stichting Roggekamp/Peitsch Fonds (RPF) helpt ieder jaar met flinke financiële bijdragen een groot aantal organisaties en initiatieven waar kinderen in Almelo baat bij hebben. In alle gevallen gaat het om initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en vrijetijdsbesteding. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens die bespreking alle aanvragen. De bedragen die het toekent variëren van enkele honderden euro’s voor kleinschalige activiteiten tot substantiële bijdragen van vele duizenden euro’s.
Toen bekend werd dat de Voedselbank Almelo in grote financiële nood verkeerde, heeft het Roggekamp/Peitsch Fonds uit eigen beweging een donatie gedaan van €6000. Daarmee wilde ze de Voedselbank tijd bezorgen die nodig is om een oplossing te vinden voor de problemen en voorkomen dat er gezinnen met kinderen verstoken zouden blijven van de wekelijkse boodschappen.
De Almelose duikvereniging Galathea krijgt ook hulp van het RPF in de vorm van een bijdrage van €1250 voor de aanschaf van duikapparatuur voor jeugdleden. Met goede, nieuwe spullen hoopt Galathea de afdeling voor kinderen en jongeren weer een boost te geven. De duikclub is te klein en niet kapitaalkrachtig genoeg om de spullen te kunnen aanschaffen. Ze voert weliswaar acties om geld in te zamelen, maar vroeg ook het RPF om hulp.
Het nieuwe zwemspektakel City Swim, dat het Sportbedrijf Almelo organiseert, kan ook rekenen op een bijdrage van het Roggekamp Peitsch Fonds. De City Swim wordt gehouden op 14 september en heeft een tweeledig doel: kinderen warm maken voor de zwemsport èn geld inzamelen voor het goede (ALS) doel. Het Roggekamp/Peitsch Fonds draagt €2500 bij voor onder meer zwemmutsen en badjasjes voor de deelnemers.
De stichting Indigo krijgt van het Roggekamp/Peitsch Fonds €1850 voor een nieuwe editie van Kinderen kijken kunst. Indigo organiseert prachtige tentoonstellingen in de kunsthal Hof88 en zorgt in het schooljaar 2019-2019 dat kinderen van de basisschool naar de exposities kunnen en daar een leuk programma kunnen volgen, waarin ze ook zelf uitgedaagd worden.
Heeft u of uw organisaties ook plannen voor mooie initiatieven voor kinderen en jongeren in Almelo en kunt u financiële steun gebruiken? Meld u aan via de website van het Roggekamp/Peitsch Fonds. www.rpfonds.nl De eerstvolgende vergadering waarop het fonds weer bijdragen zal toekennen is op donderdag 20 september.

Roggekamp Peitsch doet flinke duit in het zakje voor natuurspeelplaats

Het Roggekamp Peitsch Fonds doet een schenking van €10.000 aan de stichting Natuurhus Almelo voor de natuurspeelplaats in het nieuwe Doepark de Hagen. Het geld is meer dan welkom, want het Natuurhus had een aantal speelaanleidingen als zwaai- en hangbomen, pompen en klimtuigen moeten ‘schrappen’ omdat het beschikbare budget niet toereikend was. ‘We kunnen nu zo’n 10 van de 15 speelaanleidingen laten aanleggen en daar zijn we heel blij mee’, aldus voorzitter Hans oude Luttikhuis.

De stichting Roggekamp Peitsch Fonds (RPF) financiert ieder jaar opnieuw een groot aantal evenementen, activiteiten en voorzieningen voor kinderen uit Almelo. De bedragen variëren van enkele honderden euro’s tot substantiële bijdragen van wel €10.000 en het gaat in alle gevallen om initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en vrijetijdsbesteding. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en beoordeelt tijdens die besprekingen alle aanvragen.

De natuurspeelplaats die op de forse financiële injectie kan rekenen van het RP Fonds is fase 1 van het nieuw te realiseren Doepark in het centrum van de stad. De werkzaamheden zijn begonnen en voorzitter Oude Luttikhuis schat in dat de speelaanleidingen eind mei gerealiseerd kunnen worden, nu er bovenop de subsidie van de provincie Overijssel €10.000 komt van het RP Fonds. Als alles meezit, zal de speelplaats in de zomer in gebruik genomen kunnen worden. Het RP Fonds vindt de plannen fantastisch en beschouwt de natuurspeelplaats niet alleen als een prachtige en leerzame voorziening voor kinderen, maar ook als een ‘boost’ voor de Almelose binnenstad.

Behalve de stichting Natuurhus kende het RP Fonds nog een flink aantal bedragen toe. De organisatie van de Taptoe in het Heracles Stadion krijgt €1000 (opbrengst gaat naar stichting Kans voor een kind), Kinderclub de Ontmoeting ontvangt ook €1000 voor een uitstapje, het zomerkamp van de school de Wereldboom krijgt €2000, basisschool Het Letterveld in het Sluitersveld kan rekenen op €1800 voor nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, Paco Plumtrek krijgt €1500 voor de organisatie van het straatmuziekfestival All Mellow en de stichting Almelo Events wordt voortgeholpen met een garantstelling voor €8000 voor de organisatie van evenementen in de stad, waaronder het 2-daagse Havenfestival.

De eerstvolgende vergadering van het RP Fonds (foto) is op maandag 25 juni. Organisaties, verenigingen, clubs en andere instellingen kunnen voor die tijd een aanvraag indienen via de website van het RP Fonds: www.rpfonds.nl.