Persbericht november 2019

Ook hulp voor TAlentA en bijdrage voor windmolen de Hoop

Roggekamp Peitsch trekt de beurs voor kinderen in armoede en meer

Het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds trekt dit jaar een heel fors bedrag uit voor kinderen in gezinnen die het niet breed hebben. Ze betaalt onder meer ongeveer € 5.000,00 aan de Voedselbank voor een cadeautje voor kinderen met Sinterklaas en eenzelfde bedrag aan Nomen Nescio dat daarmee 40 kerstpakketten schenkt aan families die afhankelijk zijn van de Boodschappenmand. Maar het fonds schiet ook het in nood verkerende TAlentA te hulp èn is bereid bij te dragen in de verbouwing van windmolen de Hoop.
Vier keer per jaar keert het Roggekamp Peitsch Fonds (RPF) kleine en grote bedragen uit aan tal van projecten en activiteiten die ten goede komen aan kinderen in de gemeente Almelo. Er zijn instellingen en organisaties die regelmatig een beroep doen op het fonds, maar ook initiatiefnemers die voor een eenmalige bijdrage aankloppen. Het aantal aanvragen ziet het fonds gestaag toenemen, alsook het totaalbedrag dat in een jaar wordt toegewezen.
De zomerschool van TAlentA voor gemotiveerde, talentvolle kinderen, dreigt kopje onder te gaan door een gebrek aan subsidie. Het Roggekamp Peitsch Fonds wil een bedrag van € 7.070,00 vrijmaken voor de zomerschool, in de hoop dat ook andere fondsen en financiers gevonden worden. Datzelfde hoopt RPF te bereiken met een garantstelling van € 5.000,00 voor windmolen de Hoop. De stichting heeft grootse verbouwingsplannen en wil onder meer ruimtes voor educatie van kinderen, een onderdeel dat het RPF financieel (mede) mogelijk wil maken met haar bijdrage.
De stichting Welzijn Ouderen en Kinderen uit Almelo klopte voor het eerst aan bij het Roggekamp Peitsch Fonds. De organisatie zorgt al jaren voor een vrolijk kerstdiner voor kinderen op Erve Asito, het stadion van Heracles Almelo. Ze verwacht dit jaar zo’n 225 tafelgastjes. Het RPF draagt € 750,00 bij in de kosten. De nieuwe stichting Propulser heeft plannen voor het houden van een 4 op een rij kampioenschap en mag rekenen op een bijdrage van € 250,00 van het RPF voor de aanschaf van de benodigde spellen.
De bijdragen werden door het RPF toegekend in de herfstvergadering. De call voor nieuwe aanvragen voor de winter 2019 en activiteiten in 2020 opent 1 november. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Roggekamp Peitsch Fonds op www.rpfonds.nl Het Roggekamp Peitsch Fonds draagt alleen bij aan voorzieningen, projecten en activiteiten die ten goede komen aan kinderen in Almelo.

Persbericht juni 2019

 

Vier fikse geldbedragen naar projecten voor kinderen

Roggekamp Peitsch Fonds ‘redt’ vakantiedagopvang

Het animo voor de vakantiedagopvang van De Klup Twente voor kinderen uit het speciaal onderwijs is groot. Zo groot zelfs dat de organisatie in allerijl extra hulp aan het werven is. Maar dat de opvang in de laatste twee weken van de zomervakantie überhaupt door kon gaan, is te danken aan het Roggekamp Peitsch Fonds. Dat doneert dit jaar €2.500 euro voor de uitvoering van het programma en voorkwam daarmee een flink tekort – en wellicht zelfs afgelasting.
Kinderen uit het speciaal onderwijs hebben niet zelden moeite met de lange zomervakantie, de vele vrije tijd en het ontbreken van het gebruikelijke ritme. Daarom biedt De Klup Twente in de laatste twee weken van die zomervakantie een leerzaam, nuttig, ontspannend en leuk vakantieopvang programma. Met onder meer een excursie in de regio. De kosten zijn de afgelopen jaren echter flink gestegen en De Klup Twente raakte een trouwe sponsor na haar vertrek uit Almelo kwijt. Dat zorgde direct voor (financiële) stress.
Het Roggekamp Peitsch Fonds schiet te hulp met een bijdrage van €2500,00 euro, waarmee de financiële sores van De Klup Twente voorbij zijn. Maar De Klup Twente is niet de enige die geld ontvangt van het lokale kinderfonds. Ook de Voedselbank Almelo kan om en nabij €5000,00 tegemoetzien, zodat ze voor Sinterklaas alle kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, kan verrassen met een cadeautje.
De Jenaplanschool de Zegge uit de Aalderinkshoek diende ook met succes een verzoek in bij het Roggekamp Peitsch Fonds. De school biedt asielzoekerskinderen en jeugd uit de omgeving van de school activiteiten aan die hen uitdagen meer te bewegen en te spelen. Die extra inzet doet de school samen met andere organisaties omdat asielzoekerskinderen als gevolg van hun nare ervaringen veelal niet eens weten hoe ze moeten spelen. Kinderen uit de wijk kampen volgens de GGD met een grotere motorische achterstand en meer overgewicht dan kinderen in andere wijken. Daarom hebben ook zij belang bij meer bewegen en spelen. Het RP Fonds helpt met een bijdragen van ruim €2000,00 waarmee een springkast, een trampoline, pittenzakjes en een markeerring kunnen worden aangeschaft. De laatste toewijzing in de zomercall van het RP Fonds was voor honk- en softbalvereniging Uitsmijters’55 uit Almelo. Dat wil volgend jaar juni een schoolbeeball toernooi houden om kinderen van de basisschool kennis te laten maken met softbal. Het Roggekamp Peitsch Fonds staat garant voor €1500,00 van de organisatiekosten.

Verenigingen, buurtorganisaties, scholen, stichtingen en initiatiefgroepen die zich inzetten voor kinderen uit Almelo, kunnen voor nieuwe projecten en plannen geld aanvragen bij het RP Fonds. Aanvragen kunnen uitsluitend via de website van het RP Fonds, www.rpfonds.nl.

Stichting Roggekamp Peitsch Fonds – Almelo
Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat alleen activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen.
www.rpfonds.nl

worden ingediend. Daarvoor is tijd tot 19 september. Het Roggekamp Peitsch Fonds vergadert weer op donderdag 19 september.

Persbericht april 2019

Meer dan €22.000,00 voor cultuur, natuur, uitstapjes en sport voor kinderen
Roggekamp Peitsch Fonds steunt twaalf organisaties
Een zomerkamp voor de Wereldboom, Rembrandtfiësta, de Sporty Summer evenementen, uitstapjes voor de Eethoek en kinderclub van de Ontmoeting en natuurlijk het popfestival van Almelo, HobNob. Ze kunnen allemaal een flinke bijdrage in de kosten tegemoetzien van het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds. De grootste bijdrage was dit keer voor IVN Almelo voor de tentoonstelling Groener, groenst, natuur in Almelo.
Het Huis van Katoen en Nu kon dankzij de gift van €700,00 van het RP Fonds voor het Kinderatelier gelijk van start met dat nieuwe aanbod voor de basisschooljeugd op de zaterdagmiddag. ‘Weg van het mobiel en de games, lekker met elkaar aan de slag’, was de motivatie van het Huis van Katoen en Nu. Dus zaten in maart al de eerste kinderen onder leiding van Coen ten Heggeler boeketjes te ‘steken’. Het enthousiasme was zo groot, dat zeker de helft van de deelnemertjes zich nog dezelfde middag opgaven voor Paaszaterdag. Toen werden er verrukkelijke taarten bereid. In de rest van het jaar is er iedere maand nog een Kinderatelier.
Het RP Fonds heeft ieder jaar vier ‘calls’, vier termijnen waarbinnen organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren uit Almelo geld kunnen aanvragen. Het aantal aanvragen stijgt lichtjes. De grootste bijdrage van het RP Fonds in haar eerste ‘call’ van 2019 (tot 21 maart) was voor IVN Almelo. Dat krijgt €5000,00 voor haar tentoonstelling Groener groenst, natuur in Almelo in het Stadsmuseum. De expositie start op 24 mei en is speciaal voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Almelo. De tentoonstelling laat zien welke dieren er leven in de stadsparken en parkjes en welke mooie bomen Almelo rijk is. Als alle kinderen de tentoonstelling hebben gezien, blijft ze ook voor andere geïnteresseerden nog even te bezichtigen.
Behalve Huis van Katoen en Nu en het IVN Almelo werden nog eens tien organisaties en instellingen verblijd met fikse bedragen. De stichting Kleurrijk Twente, die de stad samen met jongeren verfraaid met mooie kunst in tunnels en op andere prominente locaties in de stad, krijgt €1500,00 euro voor het project hoek Schalderoi-Grotestraat. De volleybalvereniging Aastad €750,00 voor een sporttoernooi, het All Mellow Straatmuziekfestival krijgt een bijdrage van €1500,00, Rembrandfiësta kan rekenen op €1250,00, basisschool de Wereldboom €2000,00 voor het jaarlijkse zomerkamp en stichting Rembrandschildertjes eveneens €2000,00. De Eethoek kan rekenen op €2630,00 voor een kamp in Giethoorn, het Sportbedrijf Almelo krijgt voor de Sporty Summer evenementen ook €2000,00 en de protestante gemeente Almelo de Ontmoeting een bijdrage van €500,00 voor een uitje van haar kinderclub. Het RP Fonds draagt tenslotte ook een bedrag van €3000,00 bij voor het kinderprogramma van het gratis popfestival HobNob in het Schelfhorstpark.
De tweede call 2019 van het Roggekamp Peitsch Fonds is intussen geopend. Organisaties en instellingen kunnen tot 21 juni aanvragen indienen op de website van het fonds. Activiteiten en initiatieven voor kinderen uit Almelo op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleiding zorg en vrijetijdsbesteding komen in aanmerking. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend op de website www.rpfonds.nl