Persbericht juni 2019

 

Vier fikse geldbedragen naar projecten voor kinderen

Roggekamp Peitsch Fonds ‘redt’ vakantiedagopvang

Het animo voor de vakantiedagopvang van De Klup Twente voor kinderen uit het speciaal onderwijs is groot. Zo groot zelfs dat de organisatie in allerijl extra hulp aan het werven is. Maar dat de opvang in de laatste twee weken van de zomervakantie überhaupt door kon gaan, is te danken aan het Roggekamp Peitsch Fonds. Dat doneert dit jaar €2.500 euro voor de uitvoering van het programma en voorkwam daarmee een flink tekort – en wellicht zelfs afgelasting.
Kinderen uit het speciaal onderwijs hebben niet zelden moeite met de lange zomervakantie, de vele vrije tijd en het ontbreken van het gebruikelijke ritme. Daarom biedt De Klup Twente in de laatste twee weken van die zomervakantie een leerzaam, nuttig, ontspannend en leuk vakantieopvang programma. Met onder meer een excursie in de regio. De kosten zijn de afgelopen jaren echter flink gestegen en De Klup Twente raakte een trouwe sponsor na haar vertrek uit Almelo kwijt. Dat zorgde direct voor (financiële) stress.
Het Roggekamp Peitsch Fonds schiet te hulp met een bijdrage van €2500,00 euro, waarmee de financiële sores van De Klup Twente voorbij zijn. Maar De Klup Twente is niet de enige die geld ontvangt van het lokale kinderfonds. Ook de Voedselbank Almelo kan om en nabij €5000,00 tegemoetzien, zodat ze voor Sinterklaas alle kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, kan verrassen met een cadeautje.
De Jenaplanschool de Zegge uit de Aalderinkshoek diende ook met succes een verzoek in bij het Roggekamp Peitsch Fonds. De school biedt asielzoekerskinderen en jeugd uit de omgeving van de school activiteiten aan die hen uitdagen meer te bewegen en te spelen. Die extra inzet doet de school samen met andere organisaties omdat asielzoekerskinderen als gevolg van hun nare ervaringen veelal niet eens weten hoe ze moeten spelen. Kinderen uit de wijk kampen volgens de GGD met een grotere motorische achterstand en meer overgewicht dan kinderen in andere wijken. Daarom hebben ook zij belang bij meer bewegen en spelen. Het RP Fonds helpt met een bijdragen van ruim €2000,00 waarmee een springkast, een trampoline, pittenzakjes en een markeerring kunnen worden aangeschaft. De laatste toewijzing in de zomercall van het RP Fonds was voor honk- en softbalvereniging Uitsmijters’55 uit Almelo. Dat wil volgend jaar juni een schoolbeeball toernooi houden om kinderen van de basisschool kennis te laten maken met softbal. Het Roggekamp Peitsch Fonds staat garant voor €1500,00 van de organisatiekosten.

Verenigingen, buurtorganisaties, scholen, stichtingen en initiatiefgroepen die zich inzetten voor kinderen uit Almelo, kunnen voor nieuwe projecten en plannen geld aanvragen bij het RP Fonds. Aanvragen kunnen uitsluitend via de website van het RP Fonds, www.rpfonds.nl.

Stichting Roggekamp Peitsch Fonds – Almelo
Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat alleen activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen.
www.rpfonds.nl

worden ingediend. Daarvoor is tijd tot 19 september. Het Roggekamp Peitsch Fonds vergadert weer op donderdag 19 september.