Persbericht december 2018

€ 5000,00 voor Verjaardag in de maak
Geld van Roggekamp/Peitsch Fonds
voor wandelroute, speelterrein en meer

Voetbalvereniging ASV ’57 uit Aadorp kan volgend jaar rekenen op een bijdrage van €1700,00 voor haar FC Wandelpad. Het geld komt van de stichting Roggekamp/Peitsch Fonds, die daarover een besluit nam in de laatste vergadering van het jaar. Ook voor de aanleg van een natuurlijke speelplaats in de wijk Beeklust II trekt het RP Fonds de beurs: de initiatiefnemers krijgen een bijdrage van € 3800,00.

Stichting Roggekamp Peitsch Fonds helpt ieder jaar organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven. In 2018 werd meer dan € 58.000,00 toegekend aan sterk uiteenlopende activiteiten en voorzieningen. In de vergadering van december stemde het bestuur in met financiële bijdragen voor nog meer goede doelen.

Het plan van voetbalvereniging ASV ’57 uit Aadorp werd positief ontvangen. De vereniging wil een bijzondere wandelroute van vier kilometer aanleggen die ASV in Aadorp verbindt met de voetbalclub PH in Almelo. Langs de route komen interactieve informatieborden over de natuur en leuke sportopdrachten zoals schieten op voetbalgoaltjes, stappen op schijven van boomstammen en een riviertje oversteken met Monkey Bars. Ook wordt de kennis van de natuur van kinderen getest tijdens de wandeling.

In de wijk Beeklust II komt een nieuwe, natuurlijke speelplaats op de plek waar ooit het wijkcentrum de Smörre stond. De plannen daarvoor zijn een initiatief uit de buurt en het Roggekamp/Peitsch Fonds steunt de aanleg daarvan met een flinke gift van € 3800,00. Op het nieuwe speelterrein gelden straks vergelijkbare ‘spel- en gedrags-regels’ over rustplekken en speelplekken als op het speelterrein rond basisschool Step!

Een fiks bedrag van € 5000,00 gaat naar het Jeugdfonds Almelo, voor het project Verjaardag in de maak. Kinderen uit gezinnen die zich geen verjaardagsfeestje kunnen veroorloven, kunnen daar eenmalig een beroep op doen. Verder krijgt de stichting Tekenen voor kinderen in 2019 € 1500,00 uit het RP Fonds om in 2019 het ziekenhuisverblijf voor kinderen in het ZGT in Almelo te verlichten.

Er gaat ook € 2500,00 naar de organisatoren van het jaarlijkse pleinconcert en € 800,00 naar Prosoc Passend Voetbal, dat een voetbaltoernooi gaat organiseren voor kinderen met autisme.

Organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven kunnen daarvoor ook in 2019 financiële steun vragen van het Roggekamp/Peitsch Fonds. Activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleding, zorg en vrijetijdsbesteding komen in aanmerking. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend via de website www.rpfonds.nl.

Het bestuur van het RP Fonds vergadert weer op 25 maart 2019.