Persbericht april 2019

RP fonds persbericht april 2019

Persbericht

 

Meer dan €22.000,00 voor cultuur, natuur, uitstapjes en sport voor kinderen
Roggekamp Peitsch Fonds steunt twaalf organisaties
Een zomerkamp voor de Wereldboom, Rembrandtfiësta, de Sporty Summer evenementen, uitstapjes voor de Eethoek en kinderclub van de Ontmoeting en natuurlijk het popfestival van Almelo, HobNob. Ze kunnen allemaal een flinke bijdrage in de kosten tegemoetzien van het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds. De grootste bijdrage was dit keer voor IVN Almelo voor de tentoonstelling Groener, groenst, natuur in Almelo.
Het Huis van Katoen en Nu kon dankzij de gift van €700,00 van het RP Fonds voor het Kinderatelier gelijk van start met dat nieuwe aanbod voor de basisschooljeugd op de zaterdagmiddag. ‘Weg van het mobiel en de games, lekker met elkaar aan de slag’, was de motivatie van het Huis van Katoen en Nu. Dus zaten in maart al de eerste kinderen onder leiding van Coen ten Heggeler boeketjes te ‘steken’. Het enthousiasme was zo groot, dat zeker de helft van de deelnemertjes zich nog dezelfde middag opgaven voor Paaszaterdag. Toen werden er verrukkelijke taarten bereid. In de rest van het jaar is er iedere maand nog een Kinderatelier.
Het RP Fonds heeft ieder jaar vier ‘calls’, vier termijnen waarbinnen organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren uit Almelo geld kunnen aanvragen. Het aantal aanvragen stijgt lichtjes. De grootste bijdrage van het RP Fonds in haar eerste ‘call’ van 2019 (tot 21 maart) was voor IVN Almelo. Dat krijgt €5000,00 voor haar tentoonstelling Groener groenst, natuur in Almelo in het Stadsmuseum. De expositie start op 24 mei en is speciaal voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Almelo. De tentoonstelling laat zien welke dieren er leven in de stadsparken en parkjes en welke mooie bomen Almelo rijk is. Als alle kinderen de tentoonstelling hebben gezien, blijft ze ook voor andere geïnteresseerden nog even te bezichtigen.
Behalve Huis van Katoen en Nu en het IVN Almelo werden nog eens tien organisaties en instellingen verblijd met fikse bedragen. De stichting Kleurrijk Twente, die de stad samen met jongeren verfraaid met mooie kunst in tunnels en op andere prominente locaties in de stad, krijgt €1500,00 euro voor het project hoek Schalderoi-Grotestraat. De volleybalvereniging Aastad €750,00 voor een sporttoernooi, het All Mellow Straatmuziekfestival krijgt een bijdrage van €1500,00, Rembrandfiësta kan rekenen op €1250,00, basisschool de Wereldboom €2000,00 voor het jaarlijkse zomerkamp en stichting Rembrandschildertjes eveneens €2000,00. De Eethoek kan rekenen op €2630,00 voor een kamp in Giethoorn, het Sportbedrijf Almelo krijgt voor de Sporty Summer evenementen ook €2000,00 en de protestante gemeente Almelo de Ontmoeting een bijdrage van €500,00 voor een uitje van haar kinderclub. Het RP Fonds draagt tenslotte ook een bedrag van €3000,00 bij voor het kinderprogramma van het gratis popfestival HobNob in het Schelfhorstpark.
De tweede call 2019 van het Roggekamp Peitsch Fonds is intussen geopend. Organisaties en instellingen kunnen tot 21 juni aanvragen indienen op de website van het fonds. Activiteiten en initiatieven voor kinderen uit Almelo op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleiding zorg en vrijetijdsbesteding komen in aanmerking. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend op de website www.rpfonds.nl

Persbericht december 2018

Persbericht december 2018

€ 5000,00 voor Verjaardag in de maak
Geld van Roggekamp/Peitsch Fonds
voor wandelroute, speelterrein en meer

Voetbalvereniging ASV ’57 uit Aadorp kan volgend jaar rekenen op een bijdrage van €1700,00 voor haar FC Wandelpad. Het geld komt van de stichting Roggekamp/Peitsch Fonds, die daarover een besluit nam in de laatste vergadering van het jaar. Ook voor de aanleg van een natuurlijke speelplaats in de wijk Beeklust II trekt het RP Fonds de beurs: de initiatiefnemers krijgen een bijdrage van € 3800,00.

Stichting Roggekamp Peitsch Fonds helpt ieder jaar organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven. In 2018 werd meer dan € 58.000,00 toegekend aan sterk uiteenlopende activiteiten en voorzieningen. In de vergadering van december stemde het bestuur in met financiële bijdragen voor nog meer goede doelen.

Het plan van voetbalvereniging ASV ’57 uit Aadorp werd positief ontvangen. De vereniging wil een bijzondere wandelroute van vier kilometer aanleggen die ASV in Aadorp verbindt met de voetbalclub PH in Almelo. Langs de route komen interactieve informatieborden over de natuur en leuke sportopdrachten zoals schieten op voetbalgoaltjes, stappen op schijven van boomstammen en een riviertje oversteken met Monkey Bars. Ook wordt de kennis van de natuur van kinderen getest tijdens de wandeling.

In de wijk Beeklust II komt een nieuwe, natuurlijke speelplaats op de plek waar ooit het wijkcentrum de Smörre stond. De plannen daarvoor zijn een initiatief uit de buurt en het Roggekamp/Peitsch Fonds steunt de aanleg daarvan met een flinke gift van € 3800,00. Op het nieuwe speelterrein gelden straks vergelijkbare ‘spel- en gedrags-regels’ over rustplekken en speelplekken als op het speelterrein rond basisschool Step!

Een fiks bedrag van € 5000,00 gaat naar het Jeugdfonds Almelo, voor het project Verjaardag in de maak. Kinderen uit gezinnen die zich geen verjaardagsfeestje kunnen veroorloven, kunnen daar eenmalig een beroep op doen. Verder krijgt de stichting Tekenen voor kinderen in 2019 € 1500,00 uit het RP Fonds om in 2019 het ziekenhuisverblijf voor kinderen in het ZGT in Almelo te verlichten.

Er gaat ook € 2500,00 naar de organisatoren van het jaarlijkse pleinconcert en € 800,00 naar Prosoc Passend Voetbal, dat een voetbaltoernooi gaat organiseren voor kinderen met autisme.

Organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven kunnen daarvoor ook in 2019 financiële steun vragen van het Roggekamp/Peitsch Fonds. Activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleding, zorg en vrijetijdsbesteding komen in aanmerking. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend via de website www.rpfonds.nl.

Het bestuur van het RP Fonds vergadert weer op 25 maart 2019.